Blogg

Businessmodelkanvas

Affärsplanen del 1 – Business model Canvas

Nu när du har en affärsidé som du testat är det dags för nästa steg att skriva en affärsplan. Affärsplanen är en beskrivning av företaget och dess verksamhet. Att skriva din affärsplan handlar inte bara om att skriva en massa saker utan att faktiskt fundera och planera hur du ska få din affärside att gå från dröm till ett fungerande företag. Den kan ses som ett strukturerat sätt att verkligen tänka igenom allt och se vad du måste göra och tänka på.

En bra genomtänkt affärsplan hjälper dig att tänka långsiktigt och hitta problem som kan lösas innan verksamheten kommit igång. Affärsplanen är dessutom ett hjälpmedel då du ska förklara samt sälja din idé till banker, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer.

Visst kan det kännas ovant och i vissa fall helt onödigt att skriva ner något som är nästan självklart, men din affärsplan är ett viktigt steg som gör att du i längden sparar tid och pengar.

Jag föreslår att man använder Business model canvas för att börja.

Business Model Canvas (BMC) är en modell och ett hjälpmedel som används för att enkelt och överskådligt att skapa en bild av din affärsmodell, dvs hur allt hänger ihop.

 

Du kan ladda ner en redigerbar BMC här

Här under får du beskrivet vad som ska vara under respektive punkt

Värdeerbjudande

Beskriv vilka problem eller behov du löser med din idé och varför det är viktigt för din kund att få detta löst.

Kundsegment

Berätta hur kundgruppen ser ut, gärna i detalj. Förklara också hur du har verifierat att de tilltänkta kunderna faktiskt är intresserade av den lösning du erbjuder dem för att lösa deras problem.

Distributionskanaler

Hur och var kommer produkten/tjänsten att säljas.

Kundrelationer

Beskriv hur du ska skaffa kunder. Till exempel hur du ska göra ditt erbjudande känt för målgruppen. Berätta också om vad som krävs för att underhålla en kundrelation.

Intäkter

Tala om hur du ska tjäna pengar på din idé och från vilka håll du får in pengar. Till exempel genom direktförsäljning, återförsäljare, annonsförsäljning, serviceavtal, licensiering, franchising eller abonnemang.

Nyckelpartners

Skriv ner de samarbeten/partnerskap som är viktiga för din verksamhet, exempelvis leverantörer, distributörer, tillverkare, reklambyråer eller återförsäljare.

Nyckelaktiviteter

Beskriv vilka nyckelaktiviteter du och ditt team behöver vara duktiga på för att kunna skapa och leverera ert värdeerbjudande till kunden. Exempelvis tillverkning, produktutveckling, logistikhantering, försäljning, outsourcing, eller att utveckla mjukvara.

Nyckelresurser

Ange vilka de viktigaste resurserna är för att kunna skapa och leverera er produkt/tjänst. Till exempel personal, webbsida, maskiner, byggnader, fordon, patent eller varumärke.

Kostnader

Skriv ner, gärna i storleksordning, vilka de största kostnaderna är eller kommer att vara när företaget kommit igång.

Det här ska du sedan använda för att göra din affärsplan. Det skriver jag om i affärsplan del 2

Med värme

Peter

Grundare av Ardor, Entreprenurial Hive, Göteborg City konferens

P.S

Kom gärna på Entrepreneurial Hives startup mondays i Göteborg