Blogg

Från dröm till företag- resultat och likviditetsbudget

Att göra budgetar kan kännas svårt och jobbigt men när du väl har lärt dig att behärska de olika budgeterna kommer det vara ett av de viktigaste verktygen du har som företagare.

Det viktigaste i ditt företag är att veta exakt vilka kostnader du har så du vet exakt hur mycket pengar du behöver få in varje månad för att det inte ska gå åt skogen.

Vad är en budget?

En budget är en uppskattning där u skriver ner ditt företags beräknade intäkter och kostnader. Kostnaderna är oftare lättare att skriva ner, dem vet man oftast vilka det är. Har man aldrig drivit företag så är det  lättaste sättet  att ringa runt och ta in offerter på kostnader, på så sätt så kan man uppskatta vad det kommer att kosta. När man har koll på kostnaderna så ska man uppskatta intäkterna. Det är jättelätt att överskatta intäkterna, men oavsett hur mycket du vill så kommer en felaktig intäktsuppskattning inte betala dina räkningarna.

Ett förslag är att när du gör en budgeten – låtsas att du gör den åt en person som vill låna pengar av dig för att starta ett företag. Var hård – Att vara hård och realistisk är det enda sättet att lyckas med en budget. Du kan ju göra flera budgetar. En drömbudget en worscase budget.

Så här gör du en resultatbudget

Resultatbudgeten är ett verktyg för att du ska kunna ställa intäkter och kostnader mot varandra över en viss tid – oftast minst ett år och helst några år  framåt.

Du tar upp dina intäkter:

 • Försäljning, räntor etc.

Du tar upp dina kostnader

 • Löner
 • Lokaler
 • Sociala avgifter
 • Resekostnader
 • El
 • Värme
 • Reparationer
 • Telefon
 • Datorkostnader
 • Bokföring, revision, deklaration.
 • Marknadsföring
 • Försäkringar
 • Leasing
 • Bilkostnader
 • Avskrivningar

Siffran du får fram när du tar kostnader minus intäkter kallas resultatet. Från detta dras i enskild firma och handelsbolag egenavgifter. Därefter dras skatt. Resten är vad ägaren/ägarna har att disponera.

Så här gör du en likviditetsbudget

En likviditetsbudget ska visa dig hur mycket pengar som finns i ditt företag nu och vid olika punkter i framtiden så att du kan planera för svackor i företagets ekonomi långt innan de inträffar. Som företagare har måste man ha kolla på likviditetsbudget. Man måste veta när momsen ska betalas och när skatterna ska in. Man måste veta hur mycket pengar har och om man kan investera i olika saker så man inte står utan pengar när en faktura ska betalas.

Konkret exempel:

Du fakturerar en kund för ett utfört jobb den under augusti och kunden har 30 dagar som betalningsvillkor. Det betyder att du fakturerar den sista augusti så påverkar din likviditetsbudget för augusti på ett positivt sätt.

Hyrbilen som du använde för jobbet fakturerade hyrbilsfirman den 15 augusti med 30 dagar som betalningsvillkor. Det betyder att du måste betala din faktura den 15 september och då är den 15 dagar kvar till du får betalt från din kund. Det här påverkar din likviditet negativt under den halva delen av september eftersom du ligger ute med pengar under 15 dagar till du fått betalt av din slutkund. Är du med?

Det här ska du göra.

 • Titta igenom din resultatbudget där du ser hur kostnaderna fördelar över årets tolv månader.
 • Gör en negativ prognos för pengar som ska komma in under tolv månader
 • Ställ de kostnader du vet om mot de intäkter du vet om för perioden.
 • Utvärdera. Finns det dalar i likviditeten på vägen? Hur kan du i så fall göra för att undvika dem? Kan du öka intäkterna, utnyttja en checkkredit, ta ett tillfälligt lån eller fördela kostnaderna på något annat sätt?

När du gjort det här har du kontroll över likviditeten i ditt företag och det kommer att hjälpa dig att sova bättre.

Jag tycker Almis mall för att göra resultat och likviditetsbudget är bra.

Här har du länken till Almis mall för att göra resultat och likviditetsbudget Almis resultat- och likviditetsbudget_xls

Lycka till!

Peter Nordin

Grundare av Entrepreneurial Hive, Göteborg Citykonferens, Ardor och Nordux