Blogg

Insulinets påverkan på oss.

Hur påverkar insulinet oss och våra kroppar?  Här kan du se en film om hur insulinet påverkar oss.

Insulin är ett peptidhormon som utsöndras som svar på förhöjda nivåer av glukos i blodet, t.ex. efter en måltid. Insulin signalerar till kroppens muskler och fettvävnad att ta upp socker (glukos) från blodet. Insulin motverkar även nedbrytning av glykogen och nybildning av glukos (glukoneogenes) i levern. Om man utvecklar insulin resistans eller får minskad produktion av insulin så så leder till högt blodsocker. Högt blodsocker kallas hyperglykemi på läkarspråk. Det är per definition ett onormalt högt blodsocker för kroppen. Gränserna vid blodsocker taget som stick i fingret är över 6,0 fastande eller över 8,7 efter måltid. 

Blodsocker något över dessa nivåer ger normalt inga som helst symptom, men kan öka risken för sjukdom, såsom hjärtsjukdom, på många års sikt. Ordentligt förhöjt blodsocker, nära eller över 15, ger ofta symptom såsom ökade urinmängder och törst. Detta beror på att kroppen inte klarar att hindra överskottet av blodsocker att läcka ut i urinen. Detta drar med sig mer vätska = ökade urinmängder.

Det är även vanligt med trötthet på grund av högt blodsocker. Även försämrad uppmärksamhet och koncentrationsförmåga förekommer och uppstår sannolikt pågrund av energibrist i hjärnan. Ett annat symptom som är vanligt är  dimsyn, alltså att man ser suddigt. Det tros bero på att linsen i ögat sväller upp då den tar upp socker som finns i överskott i kroppen. Det innebär att man blir mer närsynt. Detta går relativt snabbt över om blodsockret blir normalt igen.

Viktnedgång förekommer ofta vid högt blodsocker beroende på insulinbrist, eftersom kroppen kan då inte utnyttja kolhydraterna i kosten för energi, utan denna förloras ut genom urinen.

Hur man äter för att få lägre blodsocker är . Ät mindre socker och andra kolhydrater. Alla kolhydrater bryts nämligen ned till olika typer av socker i magen, och tas upp i blodet, varvid blodsockret stiger. Fett höjer inte blodsockret just alls, och protein endast i begränsad omfattning (överskott på protein kan omvandlas i levern till blodsocker). Så därför är  rekommenderar jag ett lågt kolhydrat intag och ökat fett intag. Protein ska ätas begränsad mängd och mer grönsaker. Detta leder till lågt blodsocker och mindre inflammationer i kroppen. Jag återkommer ämnet inflammationer och prestation senare.