Blogg

Tarmfloran och bakterier påverkar vår hälsa

Forskning visar att tarmflora och vad som händer i våra magar är oerhört viktigt för hur vi mår. Våra kroppar består till viss del av bakterier. Tillsammans utgör de ett helt kilo av en vuxen människas kroppsvikt. För att vi ska må bra, måste det finnas en rik variation och en balans mellan onda och goda bakterier.

Forskarna anar ett orsakssamband mellan inflammation och ohälsa, och det sambandet kan påverkas av våra egna tarmbakterier.Tex tycks det finnas en koppling inflammationer kroppen och tarmfloran vilket i sin tur leder fram till sjukdomar  som MS, diabetes, rematoid artrit, högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar.  Här är en film om hur våra tarmar påverkar oss.